Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2023 – 2024.

Ετήσια Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2022 – 2023.

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2022 – 2023.

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2022 -2023

Χρυσοπράσινο Φύλλο 2022 – 2023.

Ετήσια Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2021 – 2022.

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2021 – 2022.

Σημαντικότερα Αποτελέσματα των Δράσεων για το σχ. έτος 2021 – 2022.

Συνολικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2021 – 2022.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2020 – 2021.