Βίντεο οδηγίες προς καθηγητές

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να παρακολουθήσετε  βίντεο με οδηγίες για την ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Βίντεο     για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση e-class

Βίντεο1   για σύγχρονη τηλεκπαίδευση Webex

Βίντεο2   για σύγχρονη τηλεκπαίδευση Webex