Ιούνιος 2021 αρχείο

Θερινή λειτουργία του σχολείου

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την θερινή λειτουργία του σχολείου μας.

ΘΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ