Διεθνής διάκριση μαθήτριας του σχολείου μας 2016

Διεθνής διάκριση μαθήτριας του σχολείου μας 2015

Διακρίσεις μαθητών σε αγώνες για τη χρονιά 2008 -2009