ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2012
     

 

Βίντεο από την έκθεση τεχνολογίας