ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008