ΕΡΓΑΣΙΑ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ                 ΤΑΞΗ: Γ1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.  Εισαγωγή στην Ανακύκλωση                          

 

2. Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Δήμου Αθηναίων                            

                                                                                               

3. Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών στην

 

4. Ανακύκλωση και φύση                                                 

 

5. Πενήντα απλές συμβουλές για τη σωτηρία του

 

6. Οφέλη της Ανακύκλωσης                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Εισαγωγή στην Ανακύκλωση

Ο σημερινός τρόπος ζωής έχει αλλάξει αρκετά τη σύσταση των σκουπιδιών που παράγουμε καθημερινά, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των συσκευασιών που καταλήγουν στα απορρίμματα. Η παραγωγή αποβλήτων συσκευασιών αποτελεί σημαντική μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό.

Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων, σε νέα προϊόντα. Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Πλαίσιο κειμένου: 
Το διεθνές σύμβολο της Ανακύκλωσης

Η ανακύκλωση μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης "recyclables" ή "recyclates", μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών.

Περιλαμβάνουν το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι ανακυκλώσιμες όχι μόνον γιατί επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτουν την υγεία μας.

Πλαίσιο κειμένου: 
Ανακύκλωση στο κέντρο της Αθήνας

Τα βιοδιασπάσιμα απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ή της αναερόβιας χώνευσης.

Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ανακύκλωση. Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις εταιρίες κίνητρα να συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης.[1]

Σύμφωνα με το νόμο 2939 περί "Συσκευασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και ’λλων Προϊόντων", που αφορά σε εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στην αντίστοιχη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. και ειδικότερα στην οδηγία 62/94 της Ε.Ε., η ανακύκλωση είναι πλήρως θεσμοθετημένη και συγκεκριμένοι στόχοι έχουν τεθεί. Κατά τις απαιτήσεις του νόμου μέχρι το 2011 πρέπει να ανακυκλώνεται το 55-80% των συσκευασιών που σήμερα καταλήγουν στα σκουπίδια ενώ το 60% πρέπει να ανακτάται ως ενέργεια. Τέλος, είναι υποχρεωτική η ανακύκλωση ειδικών κατηγοριών απορριμμάτων όπως μπαταρίες, λάστιχα, ηλεκτρικές συσκευές. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 99/31/ΕΚ και την ΚΥΑ (Η.Π. 29407/3508) μέχρι το 2010 πρέπει να μειωθούν κατά 25% τα βιοαποικοδομήσιμα αστικά απορρίμματα σε σχέση με αυτά που παράχθηκαν το 1995. Το ποσοστό αυτό πρέπει να φτάσει το 50% το 2013 και το 65% το 2020. [2]

 

Ανακυκλώσιμα Προϊόντα

·         Πλαίσιο κειμένου: 
Κάδος με ξεχωριστές σακούλες 
στο αεροδρόμιο Αθηνών

Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια κλπ.),

·         Μικροσυσκευές που διευκολύνουν τη ζωή (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας κλπ.)

·         Προϊόντα εικόνας και ήχου

·         Εξοπλισμός πληροφορικής

·         Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια

·         Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

·         Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

·         Συσκευές αυτόματης διανομής

·         Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

·         Καταλύτες εξάτμισης οχημάτων

 

Σημασία της ανακύκλωσης

·         Μειώνονται τα απορρίματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους

·         Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση.

·         Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος).

·         Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων.

·         Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.

·         Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών.

·         Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη.

·         Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για την συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής. [3]

 

 

Πλαίσιο κειμένου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή

 

 

 

2. Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Δήμου Αθηναίων

 

Πολλοί δήμοι της χώρας μας, ανάμεσα τους κι ο δήμος της Αθήνας, έχουν αρχίσει προσπάθειες για προώθηση της ανακύκλωσης.

 

Μετά την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης, ο Δήμος Αθηναίων εδώ και αρκετό καιρό έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα ανακύκλωσης που απαρτίζεται από 4 επιμέρους συστήματα για τα αστικά και εμπορικά απορρίμματα. Με σκοπό την ανακύκλωση ειδικών απορριμμάτων ο Δήμος Αθηναίων εφαρμόζει εγκεκριμένα συστήματα για ανακύκλωση των ειδικών απορριμμάτων που συλλέγει.

 

Μπλέ Κάδοι Ανακύκλωσης

Πλαίσιο κειμένου: 
 Κάδοι τριών ρευμάτων

Πλαίσιο κειμένου: 
Μπλέ κάδοι Δήμου Αθηναίων

Πάνω από 2.000 μπλε κάδοι έχουν τοποθετηθεί σε όλη την έκταση του Δήμου. Στους κάδους αυτούς εναποτίθεται κάθε είδος ανακυκλώσιμου υλικού εκτός από τα ειδικά απορρίμματα. Τα ανακυκλώσιμα υλικά απορρίπτονται στους κάδους αυτούς χωρίς να είναι σε σακούλες ενώ τα υλικά συσκευασίας πχ. χαρτοκιβώτια οφείλουν να είναι συμπιεσμένα ώστε να μην καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Οι κάδοι αυτοί προορίζονται μόνο για ανακυκλώσιμα υλικά και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτονται σε αυτούς κοινά απορρίμματα. Η συχνότητα αποκομιδής των κάδων αυτών είναι 2-3 μέρες. Οι κάδοι αδειάζουν σε ειδικά οχήματα και τα υλικά οδηγούνται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών όπου διαχωρίζονται και προωθούνται προς ανακύκλωση.

 

Ανοξείδωτοι κάδοι τριών ρευμάτων

Επίσης έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς δρόμους της πόλης 300 ανοξείδωτοι κάδοι τριών ρευμάτων για τη συλλογή πλαστικού-γυαλιού, χαρτιού και αλουμινίου. Σε αυτούς τους κάδους απαιτείται η διαλογή των απορριμμάτων ανάλογα με το είδος του υλικού. Προορίζονται και για τα οικιακά απορρίμματα αλλά και για τα μικροαντικείμενα που απορρίπτονται στους κάλαθους του Δήμου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της δημοτικής αρχής ο αριθμός των κάδων αυτών θα ανέλθει τουλάχιστον στους 700 μέσα στην επόμενη τετραετία.

 

Κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης

Υπάρχουν 25 ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε πλατείες σε όλη την έκταση του Δήμου, στα οποία συλλέγονται ξεχωριστά πλαστικά μπουκάλια, γυάλινα μπουκάλια, μεταλλικοί περιέκτες, χάρτινες συσκευασίες και ειδικά απορρίμματα όπως κινητά τηλέφωνα. Με την ανακύκλωση των απορριμμάτων τους στο σύστημα αυτό οι πολίτες είτε κερδίζουν εκπτωτικά κουπόνια είτε κάνουν δωρεά το χρηματικό ποσό υπέρ κοινωνικών σκοπών. Ο σχεδιασμός προβλέπει ο αριθμός των κέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης να ανέλθει στους 100 στην επόμενη τετραετία.

Πλαίσιο κειμένου: 
 Κώδωνας

Κώδωνες συλλογής χαρτιού και χαρτονιών

Έχουν τοποθετηθεί 153 κίτρινοι κώδωνες για τη συλλογή έντυπου χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών χωρητικότητας 3,3 m3. Η συλλεγόμενη ποσότητα χαρτιού υπολογίζεται σε 550 tn ετησίως.

 

Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού

Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται με εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού. Ήδη συλλέγει ποσότητες οι οποίες οδηγούνται προς ανακύκλωση. Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο 1960 για να κανονιστεί ο χώρος και ο χρόνος που μπορούν να απορρίψουν τα εν λόγω αντικείμενα ώστε να περισυλλεχθούν από τα συνεργία του δήμου. Είναι σημαντικό οι συσκευές να απορρίπτονται με προσοχή ώστε να μην σπάσουν και να εμποδιστεί η διαρροή επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον.

 

Ανακύκλωση μπαταριών

Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει τα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης μπαταριών και οδηγεί προς ανακύκλωση τις μπαταρίες που συλλέγει.

  Ανακύκλωση παλαιών αυτοκινήτων

Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται με τα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης παλαιών αυτοκινήτων και οδηγεί προς ανακύκλωση τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που περισυλλέγει.

Ανακύκλωση λιπαντικών ελαίων

Ο Δήμος Αθηναίων συλλέγει τα λιπαντικά έλαια από τον μηχανολογικό εξοπλισμό του και οδηγούνται προς ανακύκλωση στο εγκεκριμένο σύστημα με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος.

 

Σημεία Ανακύκλωσης

Χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης

Η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι ο μεγάλος αριθμός κάδων ανακύκλωσης που μπήκε και θα συνεχίσει να μπαίνει στον οικιστικό ιστό της πόλης θα πρέπει να μην επιβαρύνει τον αστικό σχεδιασμό της πόλης, να καλύψει τις ανάγκες όλο και περισσότερων κατοίκων, η αποκομιδή των απορριμμάτων να μην επιβαρύνει το κυκλοφοριακό σύστημα και τέλος να καταληφθούν όσο το δυνατόν λιγότερες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη χωροθέτηση των κάδων ανακύκλωσης, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τα ποσοτικά στοιχεία από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του προγράμματος, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου εκπονούν μελέτη χωροθέτησης των κάδων ανακύκλωσης.

  Οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης (που προορίζονται για οποιοδήποτε ανακυκλώσιμο είδος) είναι τοποθετημένοι σε 1800 σημεία σε όλη την έκταση του Δήμου.

  Οι ανοξείδωτοι κάδοι τριών ρευμάτων (για πλαστικό-γυαλί, χαρτί και αλουμινίο) καθώς και οι κώδωνες (για χαρτί-χαρτόνι) έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης. [4]

Πλαίσιο κειμένου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή

 

 

 

 

3.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

 

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα και δύσκολα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας, όπως και κάθε σύγχρονη κοινωνία.

Με τα σημερινά δεδομένα, στη χώρα μας παράγουμε κάθε χρόνο περίπου 4.8 εκατομμύρια τόνους αστικών στερεών απορριμμάτων (απορρίμματα που προέρχονται από κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στις ποσότητες αυτές τα απόβλητα της γεωργίας, του οικοδομικού τομέα και της βιομηχανίας.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε κάτοικος αυτής της χώρας παράγει κατά μέσο όρο 480 κιλά αστικά απορρίμματα ετησίως.

Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής παράγει περίπου 39% της συνολικής ποσότητας, ακολουθούμενη από την Κ. Μακεδονία (16%), με το 9% να παράγεται μόνο στο Νομό Θεσσαλονίκης

Τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάπτυξης των μεγάλων αστικών κέντρων, της συνεχούς αύξησης του τουριστικού ρεύματος, της ανόδου του βιοτικού επιπέδου και κατ’ επέκταση της αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών παρατηρείται μια τάση σημαντικής αύξησης της παραγωγής των αστικών απορριμμάτων, με ταυτόχρονη αλλαγή της ποιοτικής τους σύστασης (αύξηση των επικίνδυνων και τοξικών απορριμμάτων, εμφάνιση σύνθετων υλικών συσκευασίας, κλπ), ενώ παράλληλα παρατηρείται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στην εξεύρεση και αποδοχή χώρων για τη διαχείρισή τους.

Εκτός αυτού, μεγάλες ποσότητες χρήσιμων υλικών όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, μέταλλα, ξύλο χάνονταν, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε με την επαναχρησιμοποίησή τους είτε με την ανακύκλωση και τη χρήση τους σε νέες εφαρμογές, εξοικονομώντας έτσι τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας. [5]

 

 

 

 

 

 

 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων υπαγορεύουν πλέον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων, με βασικούς στόχους την αειφορία και την αποτελεσματική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.


Το κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί καθαρά προς την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και προς την μείωση των επικίνδυνων συστατικών των αποβλήτων.

Σήμερα, οι βασικοί άξονες της πολιτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στη χώρα μας, διαμορφούμενες σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, προσδιορίζονται ιεραρχικά ως ακολούθως:

 

Πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων

Πλαίσιο κειμένου: Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων (ΑΚΖ)

§         περιβαλλοντικός σχεδιασμός προϊόντος

§         νέοι τρόποι παραγωγής,

§         περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών, μείωση της κατανάλωσης,

§         επιλεκτική κατανάλωση με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που προορίζονται για τελική απόθεση.

Επαναχρησιμοποίηση υλικών, όπου αυτό είναι εφικτό

Ανακύκλωση υλικών (παραγωγή δευτερογενών υλικών) & αξιοποίηση αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας

Ασφαλής τελική
διάθεση σε οργανωμένους χώρους υγειονομικής ταφής.

 

Στη χώρα μας η διαδικασία της ανακύκλωσης μέχρι πριν από λίγο καιρό εφαρμόζονταν σε περιορισμένη κλίμακα, κυρίως στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας (με έμφαση στα βιομηχανικά υποπροϊόντα - scrap, χαρτί και γυαλί) και πρωτοβουλιών περιβαλλοντικών οργανώσεων και ευαισθητοποιημένων κοινωνικών ομάδων.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ διαμόρφωσε μια νέα πολιτική διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση.

Τον Αύγουστο του 2001 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 2939 (ΦΕΚ 179 Α) που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από τις συσκευασίες και καθορίζει τους βασικούς άξονες για τη διαχείριση μιας σειράς άλλων προϊόντων μετά τη χρήση τους, όπως τα χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων, τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, τα απόβλητα ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες & συσσωρευτές, τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια, μπάζα κ.α, ενώ οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι όροι διαχείρισης τους προσδιορίζονται σε επί μέρους Π.Δ που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 2004.

Με τη νέα νομοθεσία επιβάλλεται

Για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας οι παραγωγοί των συσκευασιών και των «άλλων προϊόντων» έχουν οργανώσει συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία λειτουργούν με έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά, τεχνικά και κοινωνικά. Ενδεικτικά σημειώνονται τα εξής:

Με το Νόμο 2939/01 η πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο μιας τεχνικής διαδικασίας αλλά επιπλέον κοινωνικής και πολιτικής. Απαιτείται συνολική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος. Απαιτούνται αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές και νοοτροπίες.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων, οφείλει να προσαρμόσει την πολιτική της στις νέες μεθόδους διαχείρισης, να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης , να συνεργασθεί με τα εγκεκριμένα συστήματα και να αναλάβει ενεργό ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες συνθήκες. [6]

Πλαίσιο κειμένου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή

 

 

4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

 

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα αυτό που θεωρείται απόβλητο από ένα οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι, τίποτα δεν χάνεται και συνεχίζεται αρμονικά ο αέναος κύκλος της ζωής.

 

Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε σήμερα ζωή στον πλανήτη. Όλα ξεκινούν από το μυαλό ΅ας. Εάν καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωματερές, ΅ε τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος.

 

Αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναμε τα αλουμινένια κουτάκια που αγοράζουμε (κουτάκια αναψυκτικών, μπύρας, κλπ.) οι ελληνικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως; Ή ότι αν ανακυκλώναμε όλα τα υλικά συσκευασίας και χάρτου θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκατο΅΅υρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα;

 

Κάθε προϊόν που αγοράζουμε παράγεται ΅ε τη χρήση ενέργειας και κάθε επιπλέον κιλοβατώρα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα ΅ε ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένο υλικό απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ότι η παραγωγή τους από πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονομεί ενέργεια. Η ενέργεια που μπορεί να εξοικονομηθεί ΅ε την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και χάρτου αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνει η πόλη της Αθήνας σε τέσσερις μήνες. Για κάθε τόνο απορριμμάτων που αποτρέπουμε από τις χωματερές και ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται, αποφεύγεται η έκλυση 260-470 κιλών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

 

Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας:

 

 

 

 

Κριτήρια επιλογής προϊόντων: Τι να προσέξω;

 
Η επιλογή φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων δεν είναι ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη. Για να αποφύγει κανείς υποκειμενικές ή/και άδικες κρίσεις, δεν μπορεί παρά να βασιστεί σε κανόνες και διαδικασίες που έχουν με τον καιρό αποκτήσει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Κανόνες και κριτήρια που προέρχονται από αναγνωρισμένους εθνικούς και διακρατικούς φορείς ή και από ανεξάρτητους μη κυβερνητικούς φορείς. Ένα ασφαλές κριτήριο είναι μια φιλοπεριβαλλοντική διαπίστευση ή μια οικολογική σήμανση.

 

Στην περίπτωση αυτή, έχει ιδιαίτερη σημασία η σήμανση αυτή να μην είναι αυθαίρετη. Κάποιες εταιρίες βαφτίζουν π.χ. τα προϊόντα τους οικολογικά και συχνά τα συνοδεύουν μάλιστα και από κάποιο σήμα δικής τους επινόησης που δεν είναι φυσικά ευρέως αποδεκτό (χαρακτηριστικά παραδείγματα η αυθαίρετη χρήση του όρου «οικολογικό» για ορισμένα ψυκτικά [HFCs] που παρόλα αυτά καταστρέφουν το κλίμα της Γης ή ο προσδιορισμός «φιλικό προς το περιβάλλον» για πλαστικά πλαίσια παραθύρων από PVC ή η χρήση του όρου «οικολογικό καθάρισμα» σε στεγνοκαθαριστήρια που χρησιμοποιούν καρκινογόνες ουσίες!). Η όποια σήμανση λοιπόν θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένους.

 

 

Πλαίσιο κειμένου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου: 
Εικόνα 7: Παραδείγματα οικολογικής σήμανσης από 
         αναγνωρισμένους φορείς.

Εικόνα 1

Οικολογική σήμανση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραπλανητική σήμανση

Υπάρχει κίνδυνος κάποια σήματα να παραπλανήσουν τον καταναλωτή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του σήματος της ανακύκλωσης. Τα παρακάτω δύο σήματα αν και μοιάζουν μεταξύ τους, διαφέρουν πολύ στην ουσία τους. Το πρώτο αφορά προϊόντα που προέρχονται από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, ενώ το δεύτερο διατείνεται απλώς πως το προϊόν είναι «ανακυκλώσιμο» (πράγμα που σημαίνει πως το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί παρθένες πρώτες ύλες και η μελλοντική ανακύκλωσή του επαφίεται στην καλή βούληση του καταναλωτή).

 

Πλαίσιο κειμένου:

Ανακυκλωμένο υλικό

 

Ανακυκλωμένο υλικό                                   Ανακυκλώσιμο υλικό

 

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο «οικολογικό»;

Ήδη από το 1998, η νομοθεσία απαγορεύει «τη χρήση του επιθετικού προσδιορισμού οικολογικό ή οικο  στα ελληνικά ή σε ξένη γλώσσα, κατά τη διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΟΚ 880/92, είτε βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου συστήματος εκχώρησης που ισχύει νόμιμα… Στους παραβάτες εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα αγορανομικό κώδικα και τα προϊόντα δεσμεύονται» (ΦΕΚ 139Β, 18-2-1998).

 

 

Πλαίσιο κειμένου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου:

 

 

 

 

 Ανακύκλωση Μπαταριών

 

 

Επιστροφή

 

 

 

5. Πενήντα απλές συμβουλές για τη σωτηρία του πλανήτη

 1. Αποφεύγετε τις συσκευασίες ΅ιας χρήσης.
 1. Αποφύγετε όλα τα προϊόντα αμιάντου.
 1. Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 1. Αντικαταστήστε τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως ΅ε νέους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης.
 1. Προτιμήστε ανεμιστήρες οροφής αντί των ενεργοβόρων κλιματιστικών.
 1. Χρησιμοποιήστε στα ψώνια σας ΅ία πάνινη τσάντα αντί για πλαστική.
 1. Αντικαταστήστε το συμβατικό σας ντους ΅ε ένα μοντέλο μικρότερης ροής νερού.
 1. Ανακυκλώστε το λάδι μηχανής του αυτοκινήτου σας. Δώστε το στο συνεργείο και ΅ην το ρίχνετε στην αποχέτευση.
 1. Προτιμάτε να αγοράζετε αναψυκτικά σε επιστρεφόμενα γυάλινα μπουκάλια.
 1. Αν χρειάζεστε είδη ξυλείας απαιτείστε πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν ότι δεν προέρχονται από αρχέγονα δάση.
 1. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά που δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα.
 1. Τοποθετήστε ένα πλαστικό μπουκάλι στο καζανάκι της τουαλέτας σας, για να μειώσετε την ποσότητα νερού που κατακρατάται στο καζανάκι.
 1. Τοποθετείστε ηλιακό θερμοσίφωνα.
 1. Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης: λεωφορεία, τρένα, μετρό, τραμ, τρόλεϊ, ποδήλατα ή ...περπάτημα.
 1. Υποστηρίξτε τις τοπικές αγορές αγροτικών προϊόντων.
 1. Χρησιμοποιήστε ΅η λευκασμένα φίλτρα καφέ.
 1. Πειραματισθείτε ΅ε τα χορτοφαγικά γεύματα κατά προτίμηση βιολογικής προέλευσης.
 1. Μειώστε τα απορρί΅΅ατα προτού ακόμη αγοράσετε τα προϊόντα, προτιμώντας αυτά με μικρή και φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία.
 1. Προτιμήστε τα οικονομικά “πράσινα” ψυγεία. Σώστε το όζον και το κλίμα της Γης.
 1. Εάν σχεδιάζετε ένα καινούργιο σπίτι, συμπεριλάβετε στα κατασκευαστικά σχέδια συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
 1. Αναζητήστε το λογότυπο της ανακύκλωσης στα προϊόντα που αγοράζετε.
 1. Αποφύγετε τα χλωριωμένα πλαστικά PVC.
 1. Μαζέψτε το νερό της βροχής σε κουβάδες και χρησιμοποιήστε το για πότισμα των φυτών σας. Έτσι, εξοικονομείτε νερό είτε από το δημοτικό δίκτυο είτε από πηγάδια.
 1. Προτιμήστε τα καταστήματα που προωθούν συγκεκριμένα προγράμματα ανακύκλωσης.
 1. Μην αγοράζετε προϊόντα που προέρχονται από ζώα ή φυτά που κινδυνεύουν ΅ε εξαφάνιση (www.cites.org).
 1. Τα βράδια του χειμώνα κλείνετε τα πατζούρια και τις κουρτίνες για να κρατήσετε τη ζέστη στο χώρο σας.
 1. Χρησιμοποιήστε επαναχρησι΅οποιού΅ενα δοχεία για την αποθήκευση τροφών στο ψυγείο σας αντί να τις καλύπτετε ΅ε αλουμινόχαρτο.
 1. Η ποδηλασία βοηθάει στη διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης, συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επιβραδύνει το “φαινόμενο του θερμοκηπίου”.
 1. Φυτέψτε ένα δέντρο.
 1. Ανακυκλώστε τις εφημερίδες και τα περιοδικά.
 1. Εάν αποφασίσετε να φάτε σε εστιατόρια γρήγορου φαγητού (fast food), ζητάτε πάντα επαναχρησιμοποιούμενα πιάτα και ποτήρια. Ούτως ή άλλως πάντως, ξανασκεφτείτε το αν βρίσκεστε στον κατάλληλο χώρο.
 1. Χρησιμοποιήστε λεβάντα για το σκώρο. Αποφύγετε τα τοξικά εντομοκτόνα.
 1. Επιλέξτε, όπου είναι δυνατόν, υδροχρώματα και όχι λαδομπογιές.
 1. Μειώστε, επαναχρησιμοποιήστε, ανακυκλώστε.
 1. Αποφύγετε τα χημικά εντομοκτόνα. Χρησιμοποιείστε λεβάντα για την καταπολέμηση του σκώρου.
 1. Μη ξεχνάτε να σβήνετε όσα φώτα δεν σας χρειάζονται.
 1. Αντί για κλιματιστικές συσκευές, αξιοποιήστε τις δυνατότητες φυσικού δροσισμού.
 1. Προτιμάτε χαρτιά που δεν έχουν προηγουμένως υποστεί λεύκανση ΅ε χλώριο.
 1. Προτιμάτε να αγοράζετε πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα.
 1. Μην αφήνετε άσκοπα τις εστίες της ηλεκτρικής κουζίνας ανοιχτές.
 1. Μην αφήνετε την τηλεόραση, το στερεοφωνικό ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε κατάσταση αναμονής (stand-by). Θα εκπλαγείτε εάν μάθετε πόση ενέργεια καταναλώνουν σε αυτή την κατάσταση.
 1. Μην αγοράζετε ψάρια πολύ μικρού μεγέθους. Δώστε ΅ία ευκαιρία στη φύση να αναπαραχθεί.
 1. Φροντίστε για τη συντήρηση του λέβητα-καυστήρα στο σπίτι σας δυο φορές το χρόνο. Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα.
 1. Προτιμήστε «έξυπνα» παράθυρα με διπλά τζάμια για εξοικονόμηση ενέργειας.
 1. Μειώστε, όσο αυτό είναι δυνατό, την κατανάλωση χαρτιού και υλικών συσκευασίας.
 1. Προτιμήστε το ντους από το μπάνιο στην μπανιέρα.
 1. Αν ασχολείστε ΅ε την καλλιέργεια της γης, αποφύγετε τη χρήση του βρω΅ιούχου μεθυλίου.
 1. Αποφύγετε όλα τα προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή παράγωγά του.
 1. ∆ια΅αρτυρηθείτε και μποϋκοτάρετε τις εταιρίες που προβάλλουν οικολογικό προσωπείο, συχνά διαφημίζοντας δήθεν «πράσινα» προϊόντα, ενώ η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.  [8]

Πλαίσιο κειμένου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μαύρη λίστα της Greenpeace [9]

Αποφύγετε προϊόντα που περιέχουν υλικά και ουσίες όπως:

 

Προϊόντα βινυλίου (χλωριωμένα πλαστικά PVC)

Προϊόντα πολυουρεθάνης

Προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS)

Προϊόντα που περιέχουν ενώσεις μολύβδου

Προϊόντα που περιέχουν κρεωζοτέλαιο

Προϊόντα αμιάντου

Προϊόντα που περιέχουν φορμαλδεΰδη

Προϊόντα που περιέχουν ενώσεις του χλωρίου

Προϊόντα (όπως πλαστικά, χρώματα, καλλυντικά) που περιέχουν φθαλικές ενώσεις

Προϊόντα (όπως απορρυπαντικά, ρούχα, χρώματα) που περιέχουν ενεανυλφαινόλες και συγγενείς ενώσεις

Προϊόντα (όπως καλλυντικά και απορρυπαντικά) που περιέχουν μοσχοξυλένιο ως αρωματικό πρόσθετο

Απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού με φωσφορικά άλατα

Προϊόντα (υφάσματα, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές, καλώδια) που περιέχουν βρωμιούχους επιβραδυντές καύσης

Προϊόντα (όπως καλλυντικά, οδοντόκρεμες, καθαριστικά) που περιέχουν triclosan ως αντιβακτηριακό παράγοντα

Προϊόντα (όπως ρούχα, υφάσματα, χαλιά, παιδικές πάνες, αθλητικά παπούτσια, υφαλοχρώματα, προϊόντα περιποίησης προσώπου) που περιέχουν οργανικές ενώσεις του κασσιτέρου

Προϊόντα που περιέχουν φθοριούχες ενώσεις

Προϊόντα που περιέχουν ουσίες με ιδιαίτερα υψηλό ‘δυναμικό υπερθέρμανσης’ (Global Warming Potential –GWP), όπως είναι για παράδειγμα το εξαφθοριούχο θείο [SF6] σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι υδροφθοράνθρακες [HFCs] σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού

Προϊόντα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

 

 

 

Επιστροφή

 

 

 

 

 

6. Οφέλη ανακύκλωσης

 

Η μείωση της ρύπανσης από τα απορρίμματα είναι απαραίτητη και συνίσταται στη ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων και στην περιβαλλοντικά φιλική επεξεργασία και διάθεσή τους. Η ταφή των απορριμμάτων δεν αποτελεί πλέον πανάκεια λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων ρύπανσης των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα. Η μόνη λύση είναι η ευρεία ανακύκλωση των απορριμμάτων. Με την ανακύκλωση γίνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

 

Ενδεικτικά, η συλλογή και η επαναχρησιμοποίηση ενός τόνου ανακυκλώσιμου αλουμινίου ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 50 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ενώ η ανακύκλωση 1 τόνου χαρτιού σώζει 17 δέντρα. Τα οφέλη της ανακύκλωσης δεν περιορίζονται μόνο στο περιβάλλον αλλά αφορούν και στους δημότες. Η βιομηχανία ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων είναι από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και γίνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων επομένως επέρχεται οικονομική ανάπτυξη.  [10]

 

 

Πλαίσιο κειμένου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πληροφορίες για την ανακλύκλωση είναι από:

 

1.     ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

2.     ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3.     ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

4.     ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

5.     ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

6.     GREENPEACE

 

 

To φωτογραφικό υλικό είναι από τις τοπικές εφημερίδες:

 

1.     ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

2.     ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

3.     ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

 

Επιστροφή[1] Στοιχεία από Βικιπαίδεια

[2] Στοιχεία από Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Αθηναίων

[3] Βικιπαίδεια

[4] Στοιχεία από Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Αθηναίων

[5] Στοιχεία από την Επίσημη Ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ

[6]  Στοιχεία από την επίσημη Ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ

[7]  Πληροφορίες από την Ιστοσελίδα της Greenpeace

[8] Στοιχεία από την επίσημη Ιστοσελίδα της Greenpeace

[9] Από την επίσημη Ιστοσελίδα της Greenpeace

[10] Στοιχεία από την επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων