7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

                                                                    ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

 

 

 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οριζόντιος πάπυρος: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ’2Β:
   
   ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΜΑΡΟΥΛΙΑ
   ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
   ΤΖΙΦΑ ΑΝΝΑ
   ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 

 

 

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

 

1.   ΟΡΙΣΜΟΣ

 

 

2.   ΕΙΔΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 

3.   ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 

4.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

 

5.   ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

 

 

 

6.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ


 

    1.  ΟΡΙΣΜΟΣ

 

 

 

Δίκτυο είναι ένα σύνολο υπολογιστών και συσκευών που επικοινωνούν μεταξύ τους, με στόχο την ανταλλαγή στοιχείων, την ενημέρωση κοινών αρχείων και την από κοινού εκμετάλλευση κάποιων συσκευών.

Οι υπολογιστές και οι συσκευές που συνδέονται σε ένα δίκτυο ονομάζονται σταθμοί.

 

 

                               2. ΕΙΔΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα δίκτυα με βάση την γεωγραφική κάλυψη;

 

Χωρίζονται σε: α) τοπικά δίκτυα(LANs),

                           τα οποία καλύπτουν μικρό

                           γεωγραφικό χώρο

                                    &

                          β) ευρείας περιοχής(WANs)

                           τα οποία καλύπτουν μεγάλο

                            γεωγραφικό χώρο.

 

Ποιο δίκτυο λέγεται τοπικό (Local Area Network-LAN);

 

Τοπικό λέγεται ένα δίκτυο όταν οι υπολογιστές του βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα στα δωμάτια ενός κτιρίου, στα κτίρια ενός πανεπιστημιακού συγκροτήματος ή σε μια ευρύτερη περιοχή, η οποία δεν είναι μεγαλύτερη από μερικά χιλιόμετρα. Η ταχύτητα μετάδοσης είναι υψηλή και οι συνδέσεις των υπολογιστών μπορούν να γίνουν ασύρματα ή με καλώδια τα οποία ανήκουν στον ιδιοκτήτη του δικτύου.

 

Ποιο δίκτυο ονομάζεται Δίκτυο Ευρείας Περιοχής(Wide Area Network-WAN);

 

Δίκτυο Ευρείας περιοχής ονομάζεται ένα δίκτυο το οποίο συνδέει υπολογιστές ή και τοπικά δίκτυα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Οι κόμβοι του δικτύου μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις μιας χώρας, σε διαφορετικές χώρες ή σε διαφορετικές ηπείρους. Η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων είναι σχετικά χαμηλή και η σύνδεση των υπολογιστών γίνεται με τηλεπικοινωνιακές γραμμές οι οποίες ανήκουν στις τηλεφωνικές εταιρείες

 

 

 

               3. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ   

            ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

            ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Α. Μειονεκτήματα που παρουσιάζει η   

      Δικτύωση των υπολογιστών  είναι:

i)                           Ο χειρισμός του δικτύου παρουσιάζει ένα βαθμό δυσκολίας ανάλογα με το μέγεθος του δικτύου.

ii)                       Σε περίπτωση που κάποιος ιός εισέλθει σε έναν από του υπολογιστές του δικτύου μπορεί να εξαπλωθεί σε όλο το δίκτυο.

   Τα μειονεκτήματα όμως αυτά μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα και δεν συγκρίνονται με τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση  του δικτύου.

 

Β. Πλεονεκτήματα που παρέχει ένα

    Δίκτυο:

Οι υπολογιστές που ανήκουν σε ένα δίκτυο μπορούν:

i)                          Να ενημερώσουν από κοινού αρχεία ώστε να λειτουργούν

ως ομάδα και αν έχουν κοινό όφελος.

ii)      Να παίρνουν στοιχειά από βάσεις

          δεδομένων για θέματα που τους

          ενδιαφέρουν.

iii)                   Να χρησιμοποιούν κοινές περιφερειακές συσκευές. Να υπάρχει, για παράδειγμα, ένας εκτυπωτής και να τον χρησιμοποιούν όλοι οι υπολογιστές του δικτύου.

iv)                    Να χρησιμοποιούν κοινά προγράμματα εφαρμογών, πράγμα που μειώνει το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του λογισμικού.

v)                        Να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή υπηρεσίες τηλεσυνδιάσκεψης.

 

             4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

              ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο από υπολογιστές και συσκευές, πρέπει να προμηθευτούμε και πρόσθετο ειδικό εξοπλισμό δικτύωσης. Ο πλέον απαραίτητος εξοπλισμός περιλαμβάνει τα καλώδια, τις κάρτες δικτύου και τους συγκέντρωνες.

 

i)                            Μέσα μετάδοσης:

 Η επιλογή του μέσου μετάδοσης(καλώδια ή χώρος διάδοσης κυμάτων) των δεδομένων σε ένα δίκτυο έχει να κάνει με την ταχύτητα, την έκταση του δικτύου, την ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς επίσης και με το κόστος.  

Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους, ομοαξονικά καλώδια ή οπτικές  ίνες.

 

ii)                       Κάρτες δικτύου:

 Οι κάρτες δικτύου συνδέουν το σταθμό του δικτύου με το μέσω μετάδοσης σε ένα τοπικό δίκτυο. Οι κάρτες δικτύου τοποθετούνται συνήθως στο εσωτερικό των υπολογιστών που συνδέονται στο δίκτυο. Αποτελούν βασικό στοιχείο του δικτυακού εξοπλισμού γιατί αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν την διακίνηση των δεδομένων σύμφωνα με ένα σύνολο προκαθορισμένων κανόνων.

 

iii)                   Συγκεντρωτές:

 Τα καλώδια που φεύγουν από κάθε υπολογιστή και από κάθε συσκευή του δικτύου συγκεντρώνονται σε ειδικές συσκευές που ονομάζονται συγκεντρωτές οι συγκεντρωτές ενισχύουν και αναπαράγουν τα σήματα που δέχονται από ένα σταθμό του δικτύου πριν τα επανεκπέμψουν προς άλλο ή άλλους σταθμούς. Επιπλέον, παίζουν και τον ρόλο απομονοτών των τμημάτων καλωδίωσης, ώστε, αν καταρρεύσει κάποιο τμήμα του δικτύου από βλάβη, να είναι δυνατή η λειτουργία των υπολοίπων.

 

5.        ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

 

 

Τι είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας;

Για να επικοινωνούν δυο υπολογιστές πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο ονομάζεται «πρωτόκολλο επικοινωνίας». Το πρωτόκολλο επικοινωνίας  είναι ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα δεδομένα από τον έναν υπολογιστή στον άλλον.

 

Ποιες ακριβώς εργασίες επιτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας;

Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας:

α) Ελέγχει τα δεδομένα για τυχόν  ύπαρξη σφαλμάτων και αν υπάρχουν τα διορθώνουν.

β) Ελέγχει την μέθοδο συμπίεσης των μεταφερομένων δεδομένων (εφόσον είναι συμπιεσμένα).

γ) Ελέγχει το ξεκίνημα και το τέλος της μετάδοσης των δεδομένων από τον αποστολέα στον παραλήπτη.

δ) Ελέγχει αν το μήνυμα ελίφθει σωστά.   

            

 

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

                ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Για να επικοινωνήσουν οι υπολογιστές σε ένα δίκτυο, δεν απαιτείται μόνο ειδικός εξοπλισμός αλλά και ειδικό λογισμικό. Το λογισμικό το οποίο αναλαμβάνει την διαχείριση και τον έλεγχο ενός δικτύου λέγεται λειτουργικό σύστημα δικτύου. Το λειτουργικό σύστημα  δικτύου ελέγχει τα δικαιώματα των χρηστών σε κάθε σταθμό του δικτύου. Δεν επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να εκμεταλλευτούν κάθε υπολογιστή του δικτύου και αποφασίζει αν ένας χρήστης επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο εκτυπωτή του δικτύου ή κάποιο άλλο εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Επίσης, δεν επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να δουν ή και να αλλάξουν το περιεχόμενο ενός αρχείου. Τέλος, είναι υπεύθυνο για την σωστή ανταλλαγή των μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών και αναλαμβάνει την ασφαλή επικοινωνία με άλλα δίκτυα. Τα λειτουργικά συστήματα δικτύου είναι δυο ειδών. Αυτά που βασίζονται στη λογική πελάτη/συστήματος εξυπηρέτησης και αυτά που βασίζονται στη λογική των ομότιμων σταθμών.