ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1

        

               1.Αργυρίου Νικόλας Γράμμα προς τους καπνιστές γονείς

                     2. Βεκίνη Μαντώ Η νόσος των δυτών

                         3. Αγγελής Σπύρος Κάπνισμα- Τσιγάρο