Φωτογραφίες από την παρουσίαση

     

Βίντεο από την παρουσίαση