Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

      

 

                

 

                                ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

                                                                                   ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

                                                                                   ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

                                                                                   ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

                                           ΤΜΗΜΑ                       : Γ3α

                                           ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ             : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

 

 

                            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

2.   ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ:

Ø    ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

Ø    ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Ø    ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

 

  1. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ:

Ø    ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

Ø    ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ

Ø    ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ:

Ø    ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Ø    ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ø    ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

 

5.   ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΟΥΝ

 

6.   ΕΙΚΟΝΕΣ

 

 

 

 

 

                                    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 

 

Σε ολόκληρο τον κόσμο, βιομηχανίες, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, αγροκτήματα, επιχειρήσεις και νοικοκυριά παράγουν τεράστιες ποσότητες ρύπανσης, αποδεσμεύοντας χημικές και άλλες ουσίες, οι οποίες μολύνουν ή ρυπαίνουν το φυσικό περιβάλλον. Καθώς η ανθρώπινη χρήση της ενέργειας και των άλλων πηγών μεγαλώνει, η Γη μολύνεται ολοένα και περισσότερο.

Οι κύριες αιτίες της ρύπανσης είναι τα βιομηχανικά απόβλητα, τα αστικά λύματα και τα χημικά παρασιτοκτόνα που από τους αγρούς διαρρέουν σε ρυάκια και ποτάμια. Αυτοκίνητα, βιομηχανίες και σταθμοί παραγωγής ενέργειας που καίνε ορυκτά καύσιμα αναδύουν καπνούς που μολύνουν τον αέρα.. Χημικά που ονομάζονται χλωροφθοράνθρακες (CFC) και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ψυγείων και σπρέι, καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, το οποίο μας προστατεύει από τις καταστροφικές συνέπειες του ηλιακού φωτός. Αστικά και άλλα λύματα, τα οποία θάβονται κάτω από το έδαφος, μολύνουν τη Γη   

 

 

 

 

                               ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

Τι είναι ρύπανση νερού:

 

Το νερό υπάρχει  παντού γύρω μας στη θάλασσα , στην ατμόσφαιρα υπό μορφή υδρατμών,  στο έδαφος,  στις λίμνες,  στα ποτάμια. Μία σημαντική επίπτωση της ανθρώπινης δραστηριότητας στις θάλασσες είναι η ρύπανση. Κάθε ουσία που εμποδίζει την κανονική χρήση του ύδατος  θεωρείται ότι το ρυπαίνει  . Δεν είναι μόνο η ρύπανση από διαρροές πετρελαίου και την απόρριψη τοξικών αποβλήτων. Είναι επίσης τα λύματα αποχετεύσεων, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα αστικά και βιομηχανικά λύματα, τα βιομηχανικά ατυχήματα, την εξόρυξη μεταλλευμάτων, τις γεωργικές απορροές και τα φυτοφάρμακα, και τη διαρροή ραδιενέργειας. Η ρύπανση από χερσαίες πηγές υπολογίζεται πως ευθύνεται για το 44% περίπου των αποβλήτων που καταλήγουν στη θάλασσα. Από τις θαλάσσιες μεταφορές προέρχεται το 12% των αποβλήτων.

Πηγές ρύπανσης νερού:

Οι σπουδαιότερες πηγές ρύπανσης, οι οποίες επιβαρύνουν κατ΄ αρχήν τα επιφανειακά νερά και στη συνέχεια τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, μπορεί να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:  

• Αστικά λύματα: Ακάθαρτα νερά πόλεων και οικισμών που προέρχονται από τις κατοικίες και διάφορες άλλες δραστηριότητες (σχολεία και πανεπιστήμια, δημόσιες επιχειρήσεις, χώροι εργασίας, τουριστικές μονάδες, νοσοκομεία, εργαστήρια και ιατρικά κέντρα, βιοτεχνίες κα).

• Βιομηχανικά υγρά απόβλητα, που μπορεί να είναι παρόμοια με τα αστικά λύματα ή να περιέχουν και επικίνδυνα ή και τοξικά στοιχεία.

• Γεωργικά υγρά απόβλητα, τα νερά απορροής εντατικά καλλιεργούμενων εκτάσεων που μπορεί να περιέχουν λιπάσματα ή/και φυτοφάρμακα.

• Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα, τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από μεγάλες ή μικρότερες μονάδες εκτροφής ζώων.

• Διείσδυση θαλασσινού νερού λόγω υπεράντλησης των υπόγειων νερών ή λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας της αλλαγής του παγκόσμιου κλίματος ("φαινόμενο θερμοκηπίου").   

• Όξινη βροχή εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή κατακρήμνισης των αέριων ρύπων με τη βροχή, το χιόνι, τον άνεμο ή λόγω βαρύτητας.

Επιπτώσεις της ρύπανσης

Οι επιπτώσεις της ρύπανσης μπορεί να έχουν πολλές μορφές και να λαμβάνουν διαφορετική έκταση:

Μείωση του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό

Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα, όπου η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι σχεδόν πάντα σταθερή και ανεξάρτητη από τη ρύπανση, τα νερά απειλούνται συχνά με πλήρη ή μερική αποξυγόνωση (αναερόβιες συνθήκες). Όσο αυξάνεται η ρύπανση των νερών, κυρίως, με οργανικές ύλες, και ανεβαίνει η θερμοκρασία τους, τόσο μειώνεται το διαλυμένο οξυγόνο, γιατί καταναλώνεται λόγω της αερόβιας αναπνοής των μικροοργανισμών που κάνουν αποσύνθεση. Όταν, λοιπόν, ρυπαίνονται τα επιφανειακά νερά με απόβλητα που περιέχουν ουσίες, που αποσυντίθενται από μικροοργανισμούς (οργανικές ύλες), εκτός των άλλων "αφαιρείται" από τα νερά και το οξυγόνο, που είναι απαραίτητο για την επιβίωση των φυτικών και ζωικών υδρόβιων οργανισμών. Οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές για τους περισσότερους υδρόβιους οργανισμούς, αφού κινδυνεύουν από ασφυξία. Έτσι, η ρύπανση με αστικά λύματα ή άλλα απόβλητα, που περιέχουν οργανικό φορτίο, μπορεί να απειλήσει με καταστροφή ένα ολόκληρο υδατικό οικοσύστημα.

Ευτροφισμός των νερών

Ανάλογα αποτελέσματα για τα επιφανειακά νερά έχει και η ρύπανση με ανόργανα άλατα που περιέχουν άζωτο και φωσφόρο, που περιέχονται συνήθως σε λιπάσματα, απόβλητα κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, απορρυπαντικά και σε ορισμένα βιομηχανικά απόβλητα. Το σημαντικότερο πρόβλημα, που δημιουργεί το άζωτο και ο φώσφορος είναι ο ευτροφισμός, δηλαδή η υπερβολική ανάπτυξη αλγών (φυτοπλαγκτόν) στα επιφανειακά νερά από την υπερβολική τροφοδοσία των νερών με θρεπτικά συστατικά. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί σοβαρή διαταραχή του υδατικού οικοσυστήματος με διάφορες δυσμενείς συνέπειες, μεταξύ των οποίων είναι η υπερβολική ανάπτυξη ορισμένων ειδών σε βάρος όλων των άλλων, η μείωση ή και εξαφάνιση της ποικιλίας ειδών με θανάτωση ή μετανάστευσή τους, καθώς και η πλήρης ή μερική αποξυγόνωση των νερών. Όταν μειώνεται δραματικά το διαλυμένο οξυγόνο στα νερά, συνήθως, μυρίζουμε μια οσμή κλούβιων αυγών (αναερόβιες συνθήκες).

Ρύπανση υπόγειων νερών

Τα υπόγεια νερά είναι, επίσης, πολύ ευαίσθητα στη ρύπανση και έχουν περιορισμένη ικανότητα αυτοκαθαρισμού. Η κατάληξη αστικών λυμάτων, ξεπλυμάτων εδάφους από εντατική χρήση χημικών λιπασμάτων, αλλά και κτηνοτροφικών αποβλήτων στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα έχει ως κύριο αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης των νιτρικών αλάτων. Εξαιτίας αυτής της ρύπανσης, τα υπόγεια νερά γίνονται επικίνδυνα για τον άνθρωπο και τους ζωικούς οργανισμούς. Η ρύπανση του εδάφους με τοξικές ουσίες ή βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων ή άλλων τοξικών ουσιών στα υπόγεια νερά, όπως για παράδειγμα διαπιστώνεται σε περιοχές της Σταυρούπολης (Θεσσαλονίκη), εξαιτίας τοξικών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων από τη βιομηχανία Διάνα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό να καθαρίσουμε τα υπόγεια νερά από επικίνδυνες και τοξικές ουσίες.

Μόλυνση νερών

Μια άλλη μορφή επιβάρυνσης των επιφανειακών και των υπόγειων νερών είναι η μόλυνσή τους, δηλαδή η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στα νερά. Αυτή οφείλεται κατά κανόνα σε αστικά ή κτηνοτροφικά λύματα. Η ανίχνευση των παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό μπορεί να γίνει και έμμεσα, μέσω της μέτρησης, για παράδειγμα, των κολοβακτηριδίων, τα οποία όταν βρίσκονται σε μεγαλύτερες ποσότητες αποτελούν ένδειξη της πιθανής μόλυνσης των νερών.             

Υφαλμύρυνση υπόγειων νερών

Η εντατική άντληση των υπόγειων νερών με ρυθμό, που δεν επιτρέπει την ανανέωση τους, προκαλεί την εισβολή αλμυρού νερού από τη θάλασσα στους υδροφορείς. ΄Οταν η στάθμη του υπόγειου νερού υποχωρήσει κάτω από την στάθμη του θαλάσσιου νερού με το οποίο συνδέεται, τότε αντί να έχουμε ροή από τον υπόγειο υδροφορέα στη θάλασσα, έχουμε αντιστροφή του φαινομένου και νερό από την θάλασσα εισέρχεται στο υπόγειο νερό.  Αλμυρό νερό αναμένεται να εισβάλλει σε μεγαλύτερη έκταση σε παράκτιες περιοχής, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας (έως και εβδομήντα εκατοστά μέσα στις επόμενες δεκαετίες) λόγω της κλιματικής αλλαγής ή της μείωσης των βροχοπτώσεων.

Ρύπανση πόσιμου  νερού

Το πόσιμο νερό είναι και θα έπρεπε να είναι το καλύτερα ελεγχόμενο μέσο διατροφής. Η νομοθεσία προσδιορίζει τις συγκεντρώσεις διαφόρων ουσιών, που επιτρέπεται να υπάρχουν μέσα στο πόσιμο νερό, ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, που απαιτούνται σε σχέση με το σημαντικό για τη ζωή μας αγαθό. Η τεχνολογία που διατίθεται σε αρκετές χώρες είναι σε θέση να ανιχνεύει στο νερό ιχνοστοιχεία, που βρίσκονται σε συγκεντρώσεις του δισεκατομμυριοστού του γραμμαρίου ανά λίτρο.

Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες, περίπου 1200 χημικά είδη, που περιέχουν 230 δραστικές ουσίες κυκλοφορούν στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες ως φυτοφάρμακα, λιπάσματα ή ζιζανιοκτόνα. Πολλά από τα φυτοφάρμακα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στο χρόνο και γι’ αυτό εξαιρετικά επικίνδυνα, όταν καταλήγουν στο νερό. Το όριο που έχει υιοθετηθεί για την περιεκτικότητα σε φυτοφάρμακα είναι 0,5 μικρογραμμάρια (εκατομμυριοστό του γραμμαρίου) ανά λίτρο συνολικά, και ειδικά για ορισμένα οργανο-χημικά (τα ίδια ή τα προϊόντα αποικοδόμησής τους είναι ιδιαίτερα τοξικά) το όριο είναι το 0,1 μικρογραμμάριο ανά λίτρο.  

Η νομοθεσία ορίζει, επίσης ότι το πόσιμο νερό δεν πρέπει να περιέχει περισσότερα από 50 milligram (χιλιοστά του γραμμαρίου) ανά λίτρο νιτρικών. Οι νιτρικές ενώσεις στα νερά προέρχονται, συνήθως, από τη χρήση λιπασμάτων και την απόρριψη λυμάτων και ιλύος. Οι νιτρικές ενώσεις είναι ουσίες, που υπάρχουν στη φύση, αλλά αυτό, που προκαλεί ανησυχία είναι οι ουσίες, στις οποίες μετασχηματίζονται: τα νιτρώδη και οι νιτροζαμίνες. Η μακροχρόνια κατανάλωση αυτών των ουσιών μέσω της τροφικής αλυσίδας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία.      

 

 

 

                                                       

Η Χ Ο Ρ Υ Π Α Ν Σ Η

 

 

Τι είναι η ηχορύπανση; 

Είναι μια μορφή ρύπανσης που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει αλλά αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία μας.  Είναι η ρύπανση που προέρχεται από τους θορύβους που προκαλούνται γύρω μας.

 

Τι είναι θόρυβος;

Ο θόρυβος είναι ο ενοχλητικός ήχος που προκαλεί βλαπτικές επιδράσεις στον άνθρωπο.  Το γεγονός ότι ο θόρυβος είναι βλαβερός για τον άνθρωπο έχει αναγνωριστεί ήδη εδώ και 2500 χρόνια.  Είναι γνωστό ότι πολλές πόλεις στην αρχαία Ελλάδα και στις αποικίες των Ελλήνων στην Νότια Ιταλία, απαγόρευαν στους χαλκουργούς  και σε άλλους τεχνίτες, οι οποίοι εξασκούσαν επαγγέλματα που έκαναν πολύ θόρυβο, να έχουν τα εργαστήρια τους μέσα στην πόλη.

 

Επιπτώσεις

 

Ο θόρυβος  αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής.  Το είδος των επιπτώσεων του θορύβου στην ανθρώπινη υγεία ήταν για πολλά χρόνια βασικό πεδίο έρευνας και μελέτης.  Σήμερα έχει επαρκώς  τεκμηριωθεί ότι οι επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο διακρίνονται σε φυσιολογικές και ψυχολογικές.

 

Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα από καρδιακές ασθένειες  που προκαλούνται από την μακροχρόνια έκθεση σε υπερβολικούς θορύβους.

 

Μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος

Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ο κατά το δυνατόν περιορισμός των πηγών αλλά και της έντασης της ηχορύπανσης ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις δεδομένου ότι οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής μας έχουν αναγκάσει να ζούμε υπό το καθεστώς της.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ωστόσο, η λήψη μέτρων από τις αρχές δεν επαρκούν όπως έχει δείξει η πραγματικότητα. Η σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος, απαιτεί τη συνειδητοποίηση και την εγρήγορση όλων μας, ασχέτως με το αν διαμένουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα ή όχι. Διότι οι έρευνες δείχνουν πως η συντριπτική πλειοψηφία όλων μας (σε διεθνές επίπεδο) είναι εκτεθειμένη στην ηχορύπανση.

 

 

 

 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

 

Τι είναι ατμοσφαιρική ρύπανση;

Ατμοσφαιρική Ρύπανση καλείται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα. Γενικά, μπορούν να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο, για τις επιθυμητές χρήσεις του. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να φτάσει σε τέτοια επίπεδα, ώστε να δημιουργηθούν ανεπιθύμητες συνθήκες διαβίωσης. Σε αυτή την περίπτωση έχει επικρατήσει να λέγεται ότι έχουμε "Νέφος". Το "Νέφος" παρουσιάζεται με δύο μορφές:

Νέφος Καπνομίχλης:
Σχηματίζεται, όταν έχουμε υψηλή συγκέντρωση ρύπων, όπως το διοξείδιο του θείου και αιρούμενα σωματίδια, σε συνδυασμό με σχετικά χαμηλή θερμοκρασία και μεγάλη σχετική υγρασία.

Φωτοχημικό Νέφος:
Παρουσιάζεται, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη ηλιοφάνεια, μικρή σχετική υγρασία και υψηλή συγκέντρωση οξειδίων του αζώτου, υδρογονανθράκων, μονοξειδίου του άνθρακα και δευτερογενών προϊόντων τους.

Για να αντιμετωπίσουμε, αποτελεσματικά, το πρόβλημα του νέφους, πρέπει να γνωρίζουμε, πως δημιουργείται, από τι αποτελείται, τι επιδράσεις δημιουργεί στο περιβάλλον και τι μπορούν να κάνουν Πολιτεία και Κοινωνία, για την καταπολέμησή του.

Τι μέτρα λαμβάνει η πολιτεία, για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης;

Οι σημαντικότερες επεμβάσεις και τα μέτρα που λήφθηκαν, κατά τη διάρκεια των 20 περίπου χρόνων, που λειτουργούν οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, είναι:

Βιομηχανία

Κεντρική θέρμανση και άλλες εγκαταστάσεις καύσης

Βελτιστοποίηση της ποιότητας των καυσίμων

Αυτοκίνητα

Λειτουργία της πόλης

Επεισόδια ρύπανσης
Σε περίπτωση επεισοδίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και για την αντιμετώπισή του, ισχύει ένα σύστημα λήψης έκτακτων μέτρων, που, ανάλογα με το πρόβλημα, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:
Μέτρα για τη βιομηχανία

Μέτρα για τα αυτοκίνητα

Μέτρα για τη θέρμανση κτιρίων

Λοιποί περιορισμοί

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι πολίτες, για να βοηθήσουμε τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης;

Είδαμε προηγουμένως τα μέτρα που λαμβάνει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα μέτρα αυτά, ωστόσο, δεν έχουν κανένα νόημα, χωρίς την κατανόηση και την ενεργή συμμετοχή κάθε πολίτη, στην καταπολέμηση αυτού του προβλήματος. Όλοι μας θα θέλαμε ένα όμορφο, καθαρό και υγιές περιβάλλον για να ζούμε. Να, λοιπόν, ορισμένες απλές συμβουλές, που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση:Από τη στιγμή που το αυτοκίνητο είναι η σημαντικότερη πηγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οδική μας συμπεριφορά και η συντήρηση που κάνουμε στο αυτοκίνητό μας, είτε επιδεινώνουν το πρόβλημα, είτε συνεισφέρουν στη λύση του.

 

 

                  ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΟΥΝ

 

 

 

24 Σεπτέμβριος 2001

24 Σεπτέμβριος 2002


               Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ... ΛΙΓΟ

Πρώτη φορά από τότε που οι επιστήμονες προειδοποίησαν για τη διάβρωση στο στρώμα του όζοντος στην ατμόσφαιρα, το οποίο προστατεύει τη Γη από τη βλαβερή ακτινοβολία, αναφέρεται μια μικρή πρόοδος στο ζήτημα: τον Ιούλιο ο δρ. Μάικλ Τζ. Νιουτσέρτς, χημικός της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμας, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι, αν και το στρώμα του όζοντος συνεχίζει να διαβρώνεται, ο ρυθμός της διάβρωσής του έχει επιβραδυνθεί. Η βελτίωση οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στη μείωση της χρήσης των χλωροφθορανθράκων από το 1987.

Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ"
"Οι Πρωτιές του 2003" της Patti Sonntag
4ανουαρίου 2003

 

 

 

 

 

 

 

                                    Εικόνα 1 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

 

                        

                                  

                        Εικόνα 2 ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

 

                  

                        Εικόνα 3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

 

 

                                      Εικόνα 4 "ΒΡΟΜΙΚΗ" ΠΟΛΗ

 

 

                      

                                                    Εικόνα 5 Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ

 

                    

               Εικόνα 6 ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

 

                 

 

                         

                                     Εικόνα 7 ΡΥΠΑΝΣΗ

 

                      

                                      Εικόνα 8 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

 

 

 

           

                                       Εικόνα 9 ΝΕΚΡΟ ΨΑΡΙ

 

 

                      Εικόνα 10 ΡΥΑΚΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ