Οι καθηγητές του σχολείου μας το 2010-11

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Email

 1.

Γουρδουπάρης Πέτρος

Διευθυντής

  Μαθηματικός

 

 2.

Ζυγομήτρος Βασίλειος

Υποδιευθυντής

Φυσικής Αγωγής

vasilisz@sch.gr

 3.

Μάντζιος Αναστάσιος

 

Θεολόγος

   

 4.

Βίτσας Ιωάννης

 

Θεολόγος

   

 5.

Γουργουλέτης Ιωάννης

 

Φιλόλογος

   

 6.

Πρωτοπαπά Ευτυχία

 

Φιλόλογος

   

 7.

Ροΐδου Αργυρώ

 

Φιλόλογος

   

 8.

Τάτση Ελευθερία

 

Φιλόλογος

   

 9.

Νεώνη Ευαγγελία

 

Φιλόλογος

   

10.

Αρίστα Δέσποινα

 

Φιλόλογος

   

11.

Φακή Ευαγγελία

 

Φιλόλογος

   

12.

Νικολιδάκη Χρυσούλα

 

Φιλόλογος

   

13.

Παναγοπούλου Φανερωμένη

 

Μαθηματικός

   

14.

Πάϊκος Πέτρος

 

Μαθηματικός

   

15.

Παπαγεωργίου Γεώργιος

 

Μαθηματικός

   

16.

Κουμπιάδης Μιχαήλ

 

Φυσικός

   

17.

Στογιάννος Χριστόφορος

 

Φυσικός

   

18.

Ρόζη Αικατερίνη

 

Φυσικός

   

19.

Δημητρακοπούλου Κλειώ

 

Γαλλικών

   

20.

 

Πετράκη Ιωάννα

Γαλλικών

   

21.

Παπατσώρη Παναγιώτα

Αγγλικών

 

22.

Χάνδρου Κυριακή

 

Αγγλικών

   

23.

Σακελλαρίου Αικατερίνη

 

Γερμανικών

   

24.

Μακρή Ουρανία

 

Φυσικής Αγωγής

   

25.

Σιδέρης Γεώργιος

 

Φυσικής Αγωγής

   

26.

Αγγούσης Απόστολος

 

Μουσικής

   

27.

Ανδρέου Ελένη

Καλλιτεχνικών

 

28.

Κοπαρανίδου Μαρία

 

Κοινωνικής Αγωγής

   

29.

Μήλιου Παναγιώτα

Τεχνολογίας

 

30.

Γασπαράτου Μαρία

 

Οικιακής οικονομίας

   

31.

Πλεύρης Παύλος

Πληροφορικής

32.

Χίου Μαρία

 

Πληροφορικής