Οι καθηγητές του σχολείου μας το 2006-07

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Email

  1.

Καστρίτου Ειρήνη

Φιλόλογος

 

  2.

Γουρδουπάρης Πέτρος

Μαθηματικός

 

  3.

Μάντζιος Αναστάσιος

Θεολόγος

   

  4.

Σκλαβούνος Αντώνιος

Θεολόγος

   

  5.

Γουργουλέτης Ιωάννης

Φιλόλογος

   

  6.

Κοτοπούλη Μαρία

Φιλόλογος

   

  7.

Πρωτοπαπά Ευτυχία

Φιλόλογος

   

  8.

Τάτση Ελευθερία

Φιλόλογος

   

  9.

Σιδηροπούλου Αικατερίνη

Φιλόλογος

   

10.

Ροΐδου Αργυρώ

Φιλόλογος

   

11.

Ηροδότου Νίκη

Φιλόλογος

   

12.

Καραμέρος Χρήστος

Μαθηματικός

   

13.

Ρεντούμη Ελένη

Μαθηματικός

   

14.

Λάμπρου Κωνσταντίνος

Φυσικός

   

15.

Κουμπιάδης Μιχαήλ

Φυσικός

   

16.

Πανουργιάς Ιωάννης

Βιολόγος

   

17.

Ελευθερίου Αντωνία

Χημικός

   

18.

Δημητρακοπούλου Κλειώ

Γαλλικών

   

19.

Πετράκη Ιωάννα

Γαλλικών

   

20.

Πρίτσα Μαρία

Αγγλικών

   

21.

Παπατσώρη Παναγιώτα

Αγγλικών

 

22.

Περάκη Ειρήνη

Γερμανικών

   

23.

Ζυγομήτρος Βασίλειος

Φυσικής Αγωγής

 

24.

Μακρή Ουρανία

Φυσικής Αγωγής

   

25.

Ζάχου Αικατερίνη

Οικιακής Οικονομίας

   

26.

Αγγούσης Απόστολος

Μουσικής

   

27.

Ανδρέου Ελένη

Καλλιτεχνικών

 

28.

Μητροπούλου Βασιλική

Πληροφορικής

   

29.

Μήλιου Παναγιώτα

Τεχνολογίας

 

30.

Κοπαρανίδου Μαρία

Κοινωνική Αγωγή

   

31.

Πλεύρης Παύλος

Πληροφορικής