Οι καθηγητές του σχολείου μας το 2007-08

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Email

1.

Γουρδουπάρης Πέτρος

Διευθυντής

  Μαθηματικός

 

  2.

Ζυγομήτρος Βασίλειος

Υποδιευθυντής

Φυσικής Αγωγής

vasilisz@sch.gr

  3.

Μάντζιος Αναστάσιος

Θεολόγος

   

  4.

Γουργουλέτης Ιωάννης

Φιλόλογος

   

  5.

Πρωτοπαπά Ευτυχία

Φιλόλογος

   

  6.

Ροΐδου Αργυρώ

Φιλόλογος

   

  7.

Σιδηροπούλου Αικατερίνη

Φιλόλογος

   

  8.

Τάτση Ελευθερία

Φιλόλογος

   

 

9.

Νεώνη Ευαγγελία

Φιλόλογος    

 

10.

Αρίστα Δέσποινα

Φιλόλογος    

 

11.

Ρεντούμη Ελένη

Μαθηματικός

   

 

12.

Καραμέρος Χρήστος

Μαθηματικός

   

 

13.

Μαρνίκας Δημήτρης

Μαθηματικός    

 

14.

Λάμπρου Κωνσταντίνος

Φυσικός

   

 

15.

Κουμπιάδης Μιχαήλ

Φυσικός

   

 

16.

Πανουργιάς Ιωάννης

Βιολόγος

   
 

17.

Δημητρακοπούλου Κλειώ

Γαλλικών

   

 

18.

Πετράκη Ιωάννα

Γαλλικών

   

 

19.

Παπατσώρη Παναγιώτα

Αγγλικών

 

 

20.

Πρίτσα Μαρία

Αγγλικών

   

 

21.

Μακρή Ουρανία

Φυσικής Αγωγής

   

 

22.

Γιολδάση Λαμπρινή

Γερμανικών

   

 

23.

Αγγούσης Απόστολος

Μουσικής

   

 

24.

Ανδρέου Ελένη

Καλλιτεχνικών

 

 

25.

Κοπαρανίδου Μαρία

Κοινωνικής Αγωγής

   

 

26.

Μήλιου Παναγιώτα

Τεχνολογίας

 

 

27.

Γασπαράτου      

 

28.

Μητροπούλου Βασιλική

Πληροφορικής

   

 

29.

Πλεύρης Παύλος

Πληροφορικής