Γ3

1

Νάκα Σοφία

2

Παυλίδου Ευαγγελία

3

Πελέκη Μαρία Μαργαρίτα

4

Πηγαδάς Νικόλαος

5

Πηλοΐδης Φίλιππος

6

Ροδουσάκη Δήμητρα

7

Ρούμμελ Νεφέλη

8

Σκομβούλη Αγγελική

9

Σκομβούλη Μαρία

10

Σκούρα Μαργαρίτα Μαρία

11

Σκούρας Ιωάννης

12

Σουλτάνης Νικόλαος

13

Σπάνδου Μαρία

14

Σπαταλάς Γεώργιος

15

Σταθογιαννάκης Ανδρέας

16

Στρατάκη Ευαγγελία

17

Συγκούνας Γεώργιος

18

Τζαφεράι Έλιντον

19

Τριανταφύλλου Σοφία

20

Τσάνο Γιάννη

21

Τσίκο Σπύρος

22

Φαρδούλης Κωνσταντίνος Θεοδόσιος

23

Φείδας Φώτιος

24

Χειλάκης Νικόλαος

25

Χότζαλι Αλεξία