Γ2

1

Καλλέργης Νικόλαος

2

Κανελλοπούλου Ειρήνη Χρυσοβαλεντίνα

3

Καραμπουλάτ Σοφία

4

Κατσιφώλης Χρήστος

5

Κατσούγκρη Ειρήνη Νικολέτα

6

Κοκοσιούλης Σπυρίδων

7

Κολλινιάτης Γεώργιος

8

Κουμπιού Χρυσάνθη Ελένη

9

Κούτσος Νικόλαος

10

Κουφουδάκης Ρήγας

11

Κυριακός Περικλής

12

Κωνσταντινίδης Περικλής

13

Κωσταράς Ιωάννης

14

Κωστοπούλου  Στυλιανή

15

Μαγαζιώτης Ιωάννης

16

Μέριανου Βασιλική Χριστίνα

17

Μέτα Ανέστης

18

Μούρης Δήμητρα

19

Μπαδογιάννη Γεωργία

20

Μπαρδάκος Ελευθέριος

21

Μπότσης Γεώργιος Παναγιώτης