Γ3

1

Μπράχος Αλέξανδρος

2

Μυλωνάς Δημήτριος

3

Μυλωνάς Διονύσιος

4

Νικολαΐδης Γεώργιος

5

Ντερέκη Ειρήνη

6

Ξενουδάκη  Ελένη

7

Ουντζιάν Παύλος

8

Παπαδόπουλος Τσαραμίρσης Γεώργιος

9

Παπαστάμου Δημήτριος

10

Παυλίδου Αναστασία

11

Πίκης Ηλίας Παναγιώτης

12

Ποδαράς Πλάτων

13

Πολύζος Μάριος

14

Πολυζώης Άγγελος

15

Προβολισιάνος Πέτρος

16

Προδάνης Θωμάς

17

Ρουφογάλη Αρχοντία

18

Σεϊχ Μπουζάν Όλγα Φαρίντα

19

Σέχου Γιόχαν

20

Σκουτέρη Γκούβα Βαρβάρα Βασιλική

21

Σούλο Κωνσταντίνα

22

Χούλης Γεώργιος