Β2

1

Θερτσάι Εβίτα

2

Θωμαϊ Κριστιάνα

3

Ιωαννίδη Φωτεινή

4

Καγιάς Αθανάσιος

5

Καπλανίδης- Σωτηρόπουλος Νικόλαος

6

Καραμολέγκος Αντώνιος

7

Καραστεφανής Μιχαήλ

8

Καρκάνης Νεκτάριος

9

Καρλοβασίτη Σωτηρία-Ιφιγένεια

10

Καρύδης Στέφανος Γεώργιος

11

Κεχαγιάογλου Αλίκη

12

Κόκκωνα Βασιλική

13

Κοπίτας Στέφανος

14

Κουτούγερα Αικατερίνη

15

Κουτσιλέου Μαρία

16

Κωτσοπούλου Μαρία

17

Λάγιος Γεώργιος

18

Λαμπέτη Αθηνά

19

Λιανέρη Εμμανουέλα

20

Λίβερης Άγγελος

21

Μακρή Ειρήνη

22

Μαντζούνης Αθανάσιος

23

Μαρίτσα Χαρίκλεια