Γ2

1

Ζιούλης Ιωάννης

2

Ζώη Ελένη

3

Κακάβα Λαμπρινή

4

Καλαντζής Αλέξανδρος

5

Καμπάσης Νικόλαος

6

Καραβίδας Νικόλαος

7

Καρκάνης Άγγελος

8

Κασκαλίδης Κωνσταντίνος

9

Κάτσης Λεωνίδας

10

Κατσιγιάννη Άννα Μαρίνα

11

Κατσίκας Θεόδωρος

12

Κερανόπουλος Αθανάσιος-Δημοσθένης

13

Κλεφτάρας Ηλίας

14

Κομποτός Θεόδωρος

15

Κονιδάρη Μαρία

16

Κοράνι Γιόρντα

17

Κούτουλας Ιάσων

18

Κουτρούλης Άγγελος

19

Κουτσιλέου Αγγελική

20

Κυριακάκη Παναγιώτα

21

Κυριακάκης Μάριος

22

Κωστόπουλος Ζήσης