ΤΜΗΜΑ Γ2
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Θερτσάι Εβίτα
2 Θωμαϊ Χριστιάνα
3 Ιωαννίδη Φωτεινή
4 Καγιάς Αθανάσιος
5 Καραμολέγκος Αντώνιος
6 Καραστεφανής Μιχαήλ
7 Καρκάνης Νεκτάριος
8 Καρλοβασίτη Σωτηρία-Ιφιγεν
9 Καρύδης Στέφανος Γεώργιος
10 Κεχαγιάογλου Αλίκη
11 Κόκκωνα Βασιλική
12 Κοπίτας Στέφανος
13 Κουτούγερα Αικατερίνη
14 Κουτσιλέου Μαρία
15 Κωτσοπούλου Μαρία
16 Λάγιος Γεώργιος
17 Λιανέρη Εμμανουέλα
18 Λίβερης Άγγελος
19 Μακρή Ειρήνη
20 Μαντζούνης Αθανάσιος
21 Μαρίτσα Χαρίκλεια