Β3
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Κίτσα Αλμπάνο
2 Μοίρας Δημήτριος
3 Μπολάνος Ματθαίος
4 Μπότση Γεωργία
5 Νικολόπουλος Γεώργιος
6 Ντόβας Ηλίας
7 Ντόντη Αικατερίνη
8 Παναγιωτοπούλου Αικατερίνη
9 Παπαϊωάννου Νικόλαος
10 Παπαχριστοφίλου Σωτήριος
11 Παττές Παναγιώτης
12 Ρήγα Μαρία
13 Σαγιάννης Σοφοκλής
14 Σεκουιάνου Ρομπέρτο-Γκαμπριέλ-Φλοριάν
15 Σερραίου Μακρίνα
16 Τσερακίδης Γεώργιος