Γ3
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Αργυρούδης Αθανάσιος
2 Βλάχου Ιωάννα
3 Γκιόκα Άννα-Ελένη
4 Γκούσκου-Σαγιάννη Αναστασία
5 Δαμιανάκης Νικόλαος
6 Εμμανουιλίδης Γεώργιος
7 Εμμανουιλίδης Ιωάννης
8 Ζυγομήτρου Μαρία-Ελένη
9 Κάζαγλη Σταυρούλα
10 Καραμίχαλου Μαρία
11 Καρβούνη Φωτεινή
12 Κοκκινέλη Στεφανία
13 Κορκόδειλος Παναγιώτης
14 Λαμπρινίδης Ευάγγελος
15 Λεβετσοβίτης Πιέρρος
16 Λομπαρδής Παναγιώτης
17 Λυσσαίος Αναστάσιος
18 Μητούσης Αντώνιος
19 Πανολαρίδης Θεοδόσιος
20 Σιταρίδου Σταυριάννα
21 Φώτης Χρήστος
22 Χονδράκης Βίκτωρας