Γ1
Α/Α     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Αγγελίδου Ελένη
2 Αγρογιάννη Βασιλική
3 Αλφιέρης Νικόλαος
4 Ανυφαντής Ιωάννης
5 Βαγγελάτος Ζαχαρίας
6 Βάλβης Σταύρος
7 Βερβέρη Αικατερίνη
8 Βέργης Γεώργιος
9 Βεργούνη Βασιλική
10 Βιδάλης Στέφανος
11 Γκαβασιάδης Ιωάννης
12 Γρανά Μαρία
13 Δανοχρήστου Γεωργία
14 Δεναξάς Μάρκος
15 Δημητρακάκη Γεωργία
16 Διακοσταυριανού Χριστίνα
17 Ζαμπέλη Ιωάννα-Μαρία
18 Ζαρέντη Μαρία
19 Ζώρζου Θεοδοσία
20 Ιωακειμίδης Αλέξανδρος-Αντώνιος
21 Καναράς Δημήτριος
22 Κίτσα Αλμπάνο
23 Λιτόπουλος Νικόλαος