Γ3
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Παπαϊωάννου Νικόλαος
2 Παπαχριστοφίλου Σωτήριος
3 Παττές Παναγιώτης
4 Ρήγα Μαρία
5 Σαγιάννης Σοφοκλής
6 Σερραίου Μακρίνα
7 Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος
8 Σουγκάκης Νικόλαος
9 Σταυρόπουλος Βασίλειος
10 Στεφανίδης Κωνσταντίνος
11 Στρατινάκης Εμμανουήλ
12 Στυλίδου Αναστασία
13 Ταμβάκη Καρολίνα-Άρτεμις
14 Τσακίρης Ανδρέας
15 Τσαπαρίκου Ανθούλα
16 Τσιμάρα Ελένη
17 Τσιπλάκης Ιωάννης
18 Τσιώλη Αικατερίνη
19 Φράγκος Βασίλειος
20 Χαϊντέρασι Ερινόλντα
21 Χάνδακα Αναστασία
22 Χάννας Μάριος
23 Χριστοδούλου Νικόλαος