Το ΔΣ του συλλόγου γονέων

                                       

                                        Πρόεδρος:                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΙΑΝΟΥ                  

                                        Αντιπρόεδρος:                 ΠΑΓΩΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ             

                                        Γεν. Γραμματέας:         ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗ 

                                        Ταμίας:                          ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΛΕΒΑΝΤΗ ΚΟΠΙΤΑ

                                       

                                        Μέλη:                             ΧΡΥΣΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

                                                                                                ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

                                                                                                ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ