ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ 2012-13
1  Πρόεδρος :         Φαρδούλης Κωνσταντίνος       
2 Αντιπρόεδρος:   Πορής Δημήτριος
3  Γραμματέας:    Τζαφεράι Έλιντον  
4  1ο ισότιμο μέλος:     Ζουγανέλη Ευαγγελία
5  2ο ισότιμο μέλος:    Γκιόκα Ξενοφών
6  3ο ισότιμο μέλος:    Γκογκορώσης Αλέξανδρος
7  4ο ισότιμο μέλος:    Θεοδωρόπουλος 
8  5ο ισότιμο μέλος:   Πατηνιώτη Μαρία – Ανδριάνα
9  6ο ισότιμο μέλος   Τσίκο Σπύρος
10  7ο ισότιμο μέλος:    Κούρου Νεφέλη
11  8ο ισότιμο μέλος:    Σταθογιαννάκης Ανδρέας
12  9ο ισότιμο μέλος:    Αγγέλης Κωνσταντίνος
13 10ο ισότιμο μέλος:   Γκιόνη Λέαντρο
14 11ο ισότιμο μέλος:     Μαρουλάκη Σουσσάνα
15 12ο ισότιμο μέλος: